Dịch Vụ Hiệu Chuẩn

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Phòng thí nghiệm Unitek cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn ở 04 mảng: Nhiệt – Điện – Áp suất – Độ ẩm cho hầu hết các ngành công nghiệp như: Điện; Dầu khí; Thực phẩm; Thép; Xi măng;….

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Ngoài ra, Unitek còn hiệu chuẩn dựa trên yêu cầu của khách hàng, từ nơi hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường, đến các yêu cầu riêng biệt về quá trình hiệu chuẩn như điểm hiệu chuẩn, chức năng cần hiệu chuẩn…

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp