Chất Lượng

CHẤT LƯỢNG

Phòng thí nghiệm Unitek có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và duy trì theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, nghị định số 105/2016/NĐ-CP.

Đội ngũ kỹ sư  hiệu chuẩn tận tâm, tay nghề thành thạo, được đào tạo và chứng nhận bởi các trung tâm uy tín như QUATEST3, FLUKE,…

CHẤT LƯỢNG

Các chuẩn sử dụng luôn được duy trì liên kết chuẩn đến các phòng thí nghiệm uy tín như VMI, QUATEST3, FLUKE CALIBRATION… nhằm đảm bảo tính chính xác và ổn định của chuẩn thí nghiệm.

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp