TẠI SAO NÊN CHỌN UNITEK?

Phòng thí nghiệm UNITEK cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn ở 4 lĩnh vực chính: NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM – ÁP SUẤT – ĐIỆN, đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 cấp bởi AOSC và nghị định 105

CHẤT LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG

Phòng thí nghiệm Unitek hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và Nghị định 105

LIÊN KẾT CHUẨN
LIÊN KẾT CHUẨN

Các chuẩn sử dụng luôn được duy trì liên kết chuẩn đến các phòng thí nghiệm uy tín như VMI, QUATEST3,…

CHỨNG NHẬN
CHỨNG NHẬN

Unitek Lab đạt chuẩn ISO / IEC 17025: 2017 theo AOSC, đảm bảo quá trình hiệu chuẩn được thực hiện đúng

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN
DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN

Unitek Lab cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn ở 04 mảng: Nhiệt – Điện – Áp suất – Độ ẩm cho hầu hết các ngành công nghiệp

TỔNG QUAN UNILAB
TỔNG QUAN UNILAB

Unitek Lab thành lập năm 2018 với hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và NĐ105

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp