Những cách để tối ưu hóa thành công của quá trình hiệu chuẩn Thiết bị

Để tối ưu hóa thành công của quá trình hiệu chuẩn, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét. Dưới đây là một số cách để đạt được điều này:

1. Đảm bảo đúng quy trình hiệu chuẩn: Xác định và tuân thủ theo quy trình hiệu chuẩn chính xác cho từng loại thiết bị và yêu cầu cụ thể. Quy trình này bao gồm các bước, phương pháp và tiêu chuẩn áp dụng, và nên được thực hiện một cách chính xác và nhất quán.

Quy trình hiệu chuẩn thường bao gồm các bước sau đây:

 • Đầu tiên, xác định yêu cầu hiệu chuẩn cho thiết bị cần được hiệu chuẩn. Điều này có thể dựa trên các tiêu chuẩn quy định, yêu cầu từ khách hàng hoặc theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.
 • Tiếp theo, chuẩn bị các thiết bị chuẩn được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính chính xác của thiết bị chuẩn, đồng nhất với yêu cầu hiệu chuẩn và được bảo quản đúng cách.
 • Tiếp theo, chuẩn bị thiết bị đo cần được hiệu chuẩn. Điều này có thể bao gồm việc vệ sinh, kiểm tra trạng thái hoạt động, kiểm tra linh kiện và vận hành cơ bản của thiết bị.
 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ, ta thực hiện việc hiệu chuẩn. Quá trình này bao gồm so sánh kết quả đo của thiết bị bị kiểm (UUT) với giá trị của thiết bị chuẩn. Đánh giá sự chênh lệch và điều chỉnh thiết bị nếu cần thiết để đạt được kết quả chính xác.
 • Ghi nhận kết quả: Ghi lại kết quả hiệu chuẩn, bao gồm các giá trị đo, giá trị chuẩn, sai số và bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện. Đảm bảo rằng các thông tin này được ghi lại chính xác và đáng tin cậy.
 • Sau đó, nếu thiết bị đạt yêu cầu hiệu chuẩn, có thể cấp Giấy chứng nhận và dán Tem hiệu chuẩn để xác nhận rằng thiết bị đã được hiệu chuẩn và đáp ứng các tiêu chuẩn.
 • Để duy trì tính chính xác và đáng tin cậy của thiết bị, nên thiết lập lịch trình kiểm tra định kỳ để hiệu chuẩn lại thiết bị trong quá trình sử dụng.

Quy trình hiệu chuẩn có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị và yêu cầu cụ thể của từng ngành. Tuy nhiên, các bước trên đại diện cho quy trình chung để đảm bảo tính chính xác của thiết bị đo thông qua việc hiệu chuẩn.

2. Đảm bảo tính chính xác của Thiết bị chuẩn: Đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các thiết bị chuẩn bao gồm việc thực hiện hiệu chuẩn và kiểm tra định kỳ của chính các thiết bị chuẩn để đảm bảo rằng chúng vẫn đáp ứng yêu cầu hiệu chuẩn.

Trong quá trình hiệu chuẩn, có hai khái niệm quan trọng là:

 • Thiết bị chuẩn (Standard Device): Đây là một thiết bị được xác định và công nhận là có tính chính xác cao và được sử dụng như một tiêu chuẩn để so sánh, kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị khác. Thiết bị chuẩn thường được hiệu chuẩn và xác nhận tính chính xác của nó bởi các tổ chức hoặc các viện đo lường Quốc gia có thẩm quyền như VMI, Quatest…. hoặc các Phòng Lab được công nhận có đủ năng lực và quyền hạn thực hiện công tác hiệu chuẩn thiết bị chuẩn theo đúng quy định.
 • Liên kết chuẩn (Traceability): Liên kết chuẩn là tính chất của kết quả đo hoặc giá trị của một chuẩn mà nhờ đó có thể liên hệ tới những chuẩn đã định, thường là chuẩn Quốc gia hay chuẩn Quốc tế, thông qua một chuỗi so sánh không gián đoạn với những độ không đảm bảo đã định.

Thông qua liên kết chuẩn, kết quả của việc hiệu chuẩn cụ thể có thể được truy nguyên lại đến các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế như thiết bị, phương pháp và tiêu chuẩn đo lường chính xác. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả hiệu chuẩn và tạo ra một mạng lưới liên kết chuẩn toàn cầu.

Liên kết chuẩn cũng giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất trong quá trình hiệu chuẩn, nơi mà các kết quả đo được truyền tải từ thiết bị chuẩn đến các thiết bị cần hiệu chuẩn khác. Khi có liên kết chuẩn chặt chẽ, sự chính xác và nhất quán của quá trình hiệu chuẩn được đảm bảo và các kết quả đo được công nhận và chấp nhận rộng rãi.

3. Nhân viên hiệu chuẩn được đào tạo và nắm vững kỹ năng:

Đảm bảo nhân viên thực hiện quá trình hiệu chuẩn được đào tạo đầy đủ và nắm vững kỹ năng liên quan. Điều này đảm bảo rằng các quy trình được thực hiện đúng cách và đảm bảo tính chính xác của quá trình hiệu chuẩn.

Tất cả nhân viên của PTN được đánh giá năng lực định kỳ hằng năm theo Quy trình đánh giá năng lực nhân viên.

4. Quản lý dữ liệu hiệu chuẩn: Đảm bảo rằng dữ liệu hiệu chuẩn được ghi lại và quản lý một cách chính xác và đáng tin cậy. Điều này bao gồm việc lưu trữ và bảo quản các bản ghi hiệu chuẩn, kết quả đo và bất kỳ điều chỉnh nào được thực hiện.

Quản lý dữ liệu hiệu chuẩn là một phần quan trọng trong quá trình hiệu chuẩn. Hiện nay UNILAB đang sử dụng phần mềm quản lý hiệu chuẩn để tổ chức, lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu chuẩn. Phần mềm này có thể cung cấp các tính năng như nhập dữ liệu, tạo danh sách thiết bị, lên lịch hiệu chuẩn, lưu trữ kết quả hiệu chuẩn, cung cấp chứng nhận và cảnh báo hết hạn hiệu chuẩn.

Phần mềm nhằm kiểm tra và xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu hiệu chuẩn, để đảm bảo rằng dữ liệu được ghi lại chính xác, các kết quả hiệu chuẩn được kiểm tra và xác minh, và dữ liệu được bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi thực hiện việc sao lưu định kỳ và bảo vệ dữ liệu hiệu chuẩn. Việc sao lưu đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ an toàn và có thể khôi phục khi cần thiết. Đồng thời, áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc sửa đổi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn theo dõi các hoạt động hiệu chuẩn và cập nhật dữ liệu theo thời gian, nhằm ghi lại các kết quả hiệu chuẩn mới, cập nhật thông tin về thiết bị và tiêu chuẩn áp dụng, và theo dõi các ngày hết hạn hiệu chuẩn để đảm bảo quá trình hiệu chuẩn được thực hiện đúng hẹn.

Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng các báo cáo hiệu chuẩn online để quý khách hàng dễ dàng truy cập và theo dõi quá trình hiệu chuẩn. Báo cáo này có thể cung cấp thông tin về tình trạng hiệu chuẩn, kết quả hiệu chuẩn và dữ liệu ghi trên Giấy chứng nhận.

5. Kiểm tra định kỳ và đánh giá: Thực hiện kiểm tra định kỳ của thiết bị và quá trình hiệu chuẩn để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Xem xét hiệu suất của quá trình hiệu chuẩn, xác định các cải tiến có thể được áp dụng và đảm bảo rằng quá trình hiệu chuẩn vẫn đáp ứng yêu cầu.

Việc thực hiện kiểm tra định kỳ của thiết bị phụ thuộc vào các tiêu chuẩn và quy định của công ty cho từng loại thiết bị cụ thể. Thông thường một số thiết bị được yêu cầu hiệu chuẩn hàng năm, nhưng phải thực hiện việc kiểm tra giữa kỳ (khoảng 6 tháng) hoặc sau một số lần sử dụng cụ thể để duy trì sự đáng tin cậy của thiết bị. Thiết bị phải được kiểm tra tính chính xác và đánh giá sau khi hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng theo các quy trình hiệu chuẩn và các yêu cầu sử dụng.

Ngoài ra, môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và độ chính xác của thiết bị. Nếu thiết bị thường xuyên hoặc liên tục hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, nó có thể cần phải được hiệu chuẩn thường xuyên hơn để đảm bảo hoạt động chính xác.

Tóm lại, việc thường xuyên kiểm tra định kỳ thiết bị và đánh giá các yếu tố trên sẽ giúp thiết bị đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

Tối ưu hóa thành công của quá trình hiệu chuẩn yêu cầu sự chính xác, nhất quán và đáng tin cậy trong tất cả các khía cạnh của quá trình. Bằng cách tuân thủ đúng quy trình, sử dụng thiết bị chuẩn chính xác, đào tạo nhân viên có kỹ năng và trách nhiệm, bảo trì thiết bị định kỳ, quản lý dữ liệu hiệu chuẩn và tuân thủ các quy định liên quan, chúng ta có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình hiệu chuẩn, từ đó tối ưu hóa thành công.

Tại sao nên lựa chọn Uni-Lab là đơn vị hiệu chuẩn thiết bị?

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, sở hữu đội ngũ các kỹ sư và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản về lĩnh vực thí nghiệm hiệu chuẩn.
 • Các chuẩn sử dụng đến từ các nhà sản xuất có chất lượng và độ uy tín hàng đầu trong lĩnh vực hiệu chuẩn như Fluke, Rotronic, T&R Test, Advanced Energy, IETLabs, Seaward.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí để giải đáp các yêu cầu, vấn đề của khách hàng về hiệu chuẩn thiết bị.

Với sự am hiểu về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 cũng như các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng khác, Uni-Lab hiểu rằng chất lượng và sự tuân thủ là rất quan trọng đối với sản xuất và kinh doanh của bạn.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất:

Email : lab@uni-lab.com.vn

Hotline : 094.699.9975

Website: www.uni-lab.vn