Hiệu chuẩn giếng nhiệt khô và lỏng

Hiệu chuẩn giếng nhiệt khô và lỏng

Trong nhiều hoạt động thực hiện các phép thử nhiệt độ, thiết bị hiệu chuẩn giếng khô hoặc lỏng là yếu tố chính để xác minh rằng thiết bị đo nhiệt độ có hoạt động hay không. Việc sử dụng phổ biến nhất cho các hệ thống này là xác minh độ chính xác của nhiệt kế và đầu dò nhiệt độ.

Ở cấp độ cơ bản, các thiết bị này được thiết kế để nâng cao đến nhiệt độ cài đặt và duy trì trong một phạm vi nhất định của nhiệt độ cài đặt đó dựa trên độ chính xác của đơn vị. Mặc dù một số hoạt động sử dụng thiết bị hiệu chuẩn khối khô hoặc bể nhiệt như một phương pháp xác minh đơn giản, nhưng điều quan trọng là phải duy trì hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo thiết bị nhiệt độ được xác minh chính xác. Nếu được sử dụng làm tiêu chuẩn hiệu chuẩn cho thiết bị nhiệt độ trong phòng thí nghiệm, điều quan trọng hơn là phải hiệu chuẩn các thiết bị này thường xuyên với các tiêu chuẩn thử nghiệm tổng thể theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài.

Thiết bị hiệu chuẩn

Phòng thí nghiệm Unitek ISO 17025 sử dụng các thiết bị hiệu chuẩn của các hãng uy tín trên thế giới như Fluke, Rotronic…. cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn giếng khô và bể nhiệt onsite hoặc tại phòng thí nghiệm. Các kỹ thuật viên của chúng tôi được đào tạo trong và ngoài nước, có thể cung cấp cho bộ phận chất lượng của bạn chứng chỉ hiệu chuẩn hiển thị tại nhiều điểm kiểm tra để bạn có thể yên tâm rằng thiết bị của mình đang cung cấp các phép đo chính xác

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp