Hiệu Chuẩn Nhiệt

HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ

Phòng hiệu chuẩn nhiệt ở Unitek có khả năng hiệu chuẩn tất cả các loại dụng cụ liên quan đến nhiệt độ. Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo nhiệt

THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ HIỆU CHUẨN

  • Fluke 7109A: Bể nhiệt ướt chuẩn
  • Fluke 9173: Giếng nhiệt khô chuẩn
  • Fluke 1586A: Bộ quét nhiệt độ chính xác

PHẠM VI HIỆU CHUẨN

  • Dải nhiệt hiệu chuẩn:
              + Các đầu dò nhiệt: -25°C đến 750°C
              + Các thiết bị chỉ thị nhiệt: -200°C đến 2000°C
  • Độ chính xác lên đến 0.025°C

DICH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp