Hiệu chuẩn căn mẫu

Hiệu chuẩn căn mẫu

Căn mẫu chuẩn là một trong những loại mẫu kích thước độ dài được sử dụng phổ biến nhất trong các ngành kỹ thuật và công nghiệp. Tác dụng chính của căn mẫu chuẩn đó là được sử dụng để làm chuẩn trong quá trình kiểm tra lại các loại thước cặp, panme, đồng hồ số,.. Hiện nay, có một số loại căn mẫu phổ biến và có các cấp khác nhau như: cấp K, cấp 00, cấp 1, cấp 2.

Thiết bị hiệu chuẩn

Các khối căn mẫu (gage blocks) thường là trọng tâm của bất kỳ hoạt động đo lường kích thước nào của phòng thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị. Có một bộ tham chiếu khối căn mẫu chất lượng tốt có nghĩa là người sử dụng tiết kiệm được một khoảng chi phí rất lớn cho vấn đề hiệu chuẩn. Vì tầm quan trọng này, nên có các khối căn mẫu được các chuyên gia có năng lực hiệu chuẩn đánh giá rất cao về nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị này.

Phòng thí nghiệm Unitek ISO/IEC 17025 cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn căn mẫu chính xác – khách quan và chuyên nghiệp. 

Để biết thêm thông tin hoặc nhận báo giá dịch vụ, hãy liên hệ với hotline chúng tôi ngay hôm nay!

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp