Hiệu Chuẩn Độ Ẩm

HIỆU CHUẨN ĐỘ ẨM

Hiệu chuẩn và kiểm định các loại phương tiện đo độ ẩm, độ ẩm nhiệt độ không khí, tỉ trọng, độ nhớt, độ pH, …
Giám sát chính xác độ ẩm có thể làm tăng năng suất trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, việc kiểm soát độ ẩm môi trường giúp ngăn ngừa vi khuẩn trong không khí, cải thiện môi trường sản xuất, làm việc

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp