Hiệu chuẩn Bộ nguồn

Hiệu Chuẩn bộ cấp nguồn

Phòng thí nghiệm Unitek cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn Bộ cấp nguồn AC / DC với thiết bị hiệu chuẩn chính như thiết bị chuẩn đo điện 8,5 digit (Fluke 8588A), dòng điện shunt và tải điện trở… 

Thiết bị hiệu chuẩn

Phòng thí nghiệm Unitek cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn bộ cấp nguồn được công nhận ISO 17025 với các thiết bị hiệu chuẩn chính như thiết bị chuẩn đo điện 8,5 digit (Fluke 8588A), v.v. … Quy trình hiệu chuẩn bộ cấp nguồn của chúng tôi đòi hỏi các nhân viên phòng thí nghiệm phải có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thực hiện các bài kiểm tra điện áp và dòng điện AC / DC tại nhiều điểm hiệu chuẩn dựa trên phạm vi của thiết bị.

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp