Hiệu Chuẩn Điện

Hiệu Chuẩn Điện

Phòng thí nghiệm sử dụng những thiết bị hiệu chuẩn hiện đại với chất lượng uy tín đến từ FLUKE có khả năng hiệu chuẩn chính xác nhiều loại thiết bị kể cả tại phòng thí nghiệm và nhà máy.
Hiệu chuẩn điện đảm bảo thiết bị điện hoạt động ổn định và chính xác tránh những rủi ro như rủi ro cho người lao động, tổn thất kinh tế, …

Chức Năng Hiệu Chuẩn

  • Điện áp AC/DC
  • Dòng diện AC/DC
  • Điện trở
  • Tụ điện
  • Tần số
  • Nhiệt độ

Các Thiết Bị Hiệu Chuẩn

  • Fluke 5522A: Thiết bị hiệu chuẩn đa năng
  • Fluke 8588A: Đồng hồ vạn năng chuẩn
  • Fluke 5500A/ Coil: Hiệu chuẩn Ampe kìm

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp