Hiệu Chuẩn Áp Suất

HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT

Hiệu chuẩn áp suất là so sánh đầu ra của một thiết bị được sử dụng để đo áp suất với áp suất đầu ra của thiết bị đo áp suất khác, hoặc tiêu chuẩn đo áp suất. Qui trình hiệu chuẩn luôn đảm bảo phép đo áp suất chính xác, khách quan, các tiêu chuẩn đặt ra luôn được duy trì liên kết chuẩn đến các phòng thí nghiệm uy tín (VMI, QUATEST3, FLUKE CALIBRATION…)

PHẠM VI HIỆU CHUẨN

Đảm bảo sử dụng thiết bị hiệu chuẩn chất lượng, môi trường chuẩn, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan
– Dải áp suất hiệu chuẩn: 0.3 psi – 10,000 psi
– Độ chính xác: 0.015%

THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ HIỆU CHUẨN

  • Bàn tạo áp chuẩn sử dụng khối nặng
  • Máy hiệu chuẩn áp suất tự động
  • Bơm tạo áp suất
  • Đồng hồ áp chuẩn

DỊCH VỤ HỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp