Các Dịch Vụ Khác

CÁC DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN KHÁC

Bên cạnh bốn mảng chính là Điện, Nhiệt, Áp suất, Độ Ẩm; Unitek còn cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn ở các lĩnh vực sau:
– Khối lượng
– Cân nặng
– Lưu lượng

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp