dịch vụ hiệu chuẩn tại unitek

Phòng thí nghiệm Unitek cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn toàn diện với các mảng Điện – Điện tử, Nhiệt độ, Áp suất, Độ Ẩm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ISO/IEC 17025:2017 

HIỆU CHUẨN ĐIỆN
HIỆU CHUẨN ĐIỆN

Sử dụng những thiết bị hiệu chuẩn hiện đại, chất lượng đến từ FLUKE có khả năng hiệu chuẩn chính xác nhiều loại thiết bị

HIỆU CHUẨN NHIỆT
HIỆU CHUẨN NHIỆT

Có khả năng hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và tất cả các loại dụng cụ liên quan đến nhiệt độ

HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT
HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT

Các tiêu chuẩn hiệu chuẩn luôn được duy trì liên kết chuẩn đến các phòng thí nghiệm uy tín trong và ngoài nước

HIỆU CHUẨN ĐỘ ẨM
HIỆU CHUẨN ĐỘ ẨM

Hiệu chuẩn và kiểm định các loại phương tiện đo độ ẩm, độ ẩm nhiệt độ không khí, tỉ trọng, độ nhớt, độ pH, …

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Bên cạnh bốn mảng chính là Điện, Nhiệt, Áp suất, Độ Ẩm, Unilab hiệu chuẩn khối lượng, cân nặng, lưu lượng

DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN TẠI UNITEK

Chính xác – Khách quan – Chuyên nghiệp