10 TÍNH NĂNG TỐT NHẤT CỦA FLUKE 5322A, THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN MÁY KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN (Phần 2)

6. Có thể chọn Chức năng ngõ ra RCD tự động kết nối lại sau khi bị ngưng (tripping).

Ngõ ra của Máy hiệu chuẩn khôi phục lại chế độ hoạt động (OPERATE) trong 2 giây sau khi bị ngưng (nhảy STBY), nguồn kết nối lại với thiết bị bị kiểm (UUT) và Máy hiệu chuẩn sẵn sàng dò tìm hành trình tiếp theo của giai đoạn dòng điện kích thích từ thiết bị bị kiểm (UUT). Tính năng này đơn giản hóa việc hiệu chuẩn các thiết bị (UUT) chỉ với việc kiểm tra RCD theo chuỗi tự động, ngược lại yêu cầu được lặp lại bằng cách người dùng can thiệp nhanh (tức là các UUT không lựa chọn dòng / pha thử nghiệm riêng lẻ, bao gồm một số Máy kiểm tra an toàn PAT có chức năng kiểm tra RCD).

  1. Chế độ kiểm tra RCD của Máy PAT (Portable Appliance Tester)

Chế độ này sử dụng khả năng phát hiện sự chênh lệch dòng điện kiểm tra (trip) ở cổng nối L-N của thiết bị (UUT) và làm cho chức năng kiểm tra RCD của 5322A tương thích với cấu trúc liên kết tạo dòng kích kiểm tra RCD của máy PAT

được sử dụng bởi một số model máy, mặt khác nó ngăn chặn việc máy hiệu chuẩn bị ngưng hoạt động (ví dụ: Máy Fluke 6500-2 PAT).

  1. Chế độ hiệu chuẩn Flash Test đối với điện áp đầu ra và dòng điện rò

Máy Fluke 5322A có thể đo máy kiểm tra PAT ở điều kiện Flash test class II (chế độ vi sai 3 kV, chế độ chung 1,5 kV), hiện nay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hiệu chuẩn lượng công việc của máy kiểm tra PAT.

  1. Bộ nhân điện trở (R-Multiplier) và Bộ chia cao áp 10 kV (HV Divider)

Thiết bị được cung cấp theo tiêu chuẩn, thay thế cho Bộ chức năng kép trước đây là Bộ nhân điện trở (R-Multiplier) / bộ chia cao áp (HV Divider). Bộ nhân điện trở (R-Multiplier) mở rộng tiêu chuẩn đến 1,5 kV và chức năng HVR tùy chọn 5 kV đến 10 kV. Bộ chia cao áp (HV Divider) mở rộng phạm vi đo vôn kế lên đến 10 kV. Như các thiết bị có mục đích đơn nhất, chúng kết nối thật đơn giản, loại trừ các vấn đề đối với thiết kế đa dụng trước đây.

  1. Bộ chuyển đổi dây RCD của máy kiểm tra PAT và nguồn thử tải của máy kiểm tra PAT

Các bộ chuyển đổi dây dẫn này giúp đơn giản hóa các kết nối với nhau, giảm độ phức tạp, tránh các vấn đề không an toàn, ngăn ngừa sai lầm và giảm cơ hội xảy ra lỗi khi hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra PAT.